Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 януари 2019 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

9. Възобновяване на заседанието
CRE

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.

°
° ° °

Изказаха се Kati Piri относно експулсирането на журналистка от Турция и с искане председателят да се свърже с турските органи (председателят пое ангажимент да предаде това искане), Steven Woolfe относно провеждането на разискването (председателят направи уточнения), и Dobromir Sośnierz.

Последно осъвременяване: 26 ноември 2019 г.Правна информация