Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet
CRE

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.

°
° ° °

Talare: Kati Piri, som yttrade sig om Turkiets utvisning av en journalist och uppmanade parlamentets talman att kontakta de turkiska myndigheterna (vice talmannen sade att hon skulle föra uppmaningen vidare), Steven Woolfe, som yttrade sig om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), och Dobromir Sośnierz.

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande