Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2511(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0056/2019

Debaty :

PV 17/01/2019 - 8.1
CRE 17/01/2019 - 8.1

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.9
PV 17/01/2019 - 10.1
CRE 17/01/2019 - 10.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0033

Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

10.1. Azerbejdżan, w szczególności sprawa Mehmana Husejnowa (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0056/2019

(zastępujący B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 i B8-0066/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil i Anna Záborská, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2019)0033)

(Projekt rezolucji B8-0061/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Rebecca Harms przedstawiła poprawki ustne do motywów B i C. Poprawki ustne zostały dopuszczone.

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2019Informacja prawna