Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0136(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0469/2018

Ingivna texter :

A8-0469/2018

Debatter :

PV 16/01/2019 - 29
CRE 16/01/2019 - 29

Omröstningar :

PV 17/01/2019 - 10.8
CRE 17/01/2019 - 10.8
Röstförklaringar
PV 04/04/2019 - 6.17

Antagna texter :

P8_TA(2019)0038
P8_TA(2019)0349

Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.8. Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Budgetutskottet - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0038)

Talare: Eider Gardiazabal Rubial yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Inlägg:

Petri Sarvamaa, först före omröstningen, och därefter för att lägga fram en muntlig ändring till ändringsförslag 41. Då fler än 40 ledamöter motsatte sig att ändringen skulle beaktas införlivades den inte.

Senaste uppdatering: 16 maj 2019Rättsligt meddelande