Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες)
 3.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 4.Αναφορές
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (σύντομη παρουσίαση)
 7.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov
  8.2.Σουδάν
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov (ψηφοφορία)
  10.2.Σουδάν (ψηφοφορία)
  10.3.Πρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.4.Ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.5.Διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.6.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (ψηφοφορία)
  10.7.Θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)
  10.8.Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη ***I (ψηφοφορία)
  10.9.Θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (ψηφοφορία)
  10.10.Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (ψηφοφορία)
  10.11.Ευρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας * (ψηφοφορία)
  10.12.Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (ψηφοφορία)
  10.13.Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ψηφοφορία)
  10.14.Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση (ψηφοφορία)
  10.15.Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Προστασία του ρυζιού της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (185 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (85 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (11 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (31 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (72 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (303 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (79 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (140 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (359 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου