Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 4.Petície
 5.Predloženie dokumentov
 6.Diferencovaná integrácia (stručná prezentácia)
 7.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (stručná prezentácia)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova
  8.2.Sudán
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (hlasovanie)
  10.2.Sudán (hlasovanie)
  10.3.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)
  10.7.Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)
  10.8.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  10.9.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (hlasovanie)
  10.10.Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)
  10.11.Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome * (hlasovanie)
  10.12.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (hlasovanie)
  10.13.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  10.14.Diferencovaná integrácia (hlasovanie)
  10.15.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Ochrana ryže vypestovanej v EÚ (rozprava)
 16.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (164 kb)
26/11/2019 10:34
  Prezenčná listina (59 kb)
16/05/2019 14:35
 
Zápisnica (79 kb)
26/11/2019 10:34
  Prezenčná listina (11 kb)
16/05/2019 14:35
  Výsledky hlasovaní (28 kb)
29/04/2019 14:26
  Hlasovania podľa mien (71 kb)
29/04/2019 11:00
 
Zápisnica (281 kb)
26/11/2019 10:34
  Prezenčná listina (70 kb)
16/05/2019 14:35
  Výsledky hlasovaní (123 kb)
29/04/2019 14:26
  Hlasovania podľa mien (348 kb)
29/04/2019 11:00
Posledná úprava: 26. novembra 2019Právne oznámenie