Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 3.Beslut om vissa dokument
 4.Framställningar
 5.Inkomna dokument
 6.Differentierad integration (kortfattad redogörelse)
 7.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (kortfattad redogörelse)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  8.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov
  8.2.Sudan
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  10.1.Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov (omröstning)
  10.2.Sudan (omröstning)
  10.3.Stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.4.Årsrapporten 2017 om kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.5.Gränsöverskridande anspråk på återlämnande av konstverk och kulturföremål som plundrats under väpnade konflikter och krig (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  10.6.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (omröstning)
  10.7.Upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet ***I (omröstning)
  10.8.Skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna ***I (omröstning)
  10.9.Inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)
  10.10.Inrättande av programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)
  10.11.Ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete * (omröstning)
  10.12.Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (omröstning)
  10.13.Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet (omröstning)
  10.14.Differentierad integration (omröstning)
  10.15.Ombudsmannens strategiska undersökning OI/2/2017 om insynen i diskussionerna om lagstiftning i rådets förberedande organ (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Återupptagande av sammanträdet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Skydd av EU:s risproduktion (debatt)
 16.Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (168 kb)
26/11/2019 10:36
  Närvarolista (59 kb)
16/05/2019 14:34
 
Protokoll (77 kb)
26/11/2019 10:36
  Närvarolista (11 kb)
16/05/2019 14:34
  Omröstningsresultat (28 kb)
29/04/2019 14:26
  Omröstningar med namnupprop (72 kb)
29/04/2019 11:00
 
Protokoll (276 kb)
26/11/2019 10:36
  Närvarolista (70 kb)
16/05/2019 14:34
  Omröstningsresultat (113 kb)
29/04/2019 14:26
  Omröstningar med namnupprop (348 kb)
29/04/2019 11:00
Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande