Zoznam 
Zápisnica
PDF 281kWORD 79k
Štvrtok, 17. januára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 4.Petície
 5.Predloženie dokumentov
 6.Diferencovaná integrácia (stručná prezentácia)
 7.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (stručná prezentácia)
 8.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova
  8.2.Sudán
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Hlasovanie
  10.1.Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (hlasovanie)
  10.2.Sudán (hlasovanie)
  10.3.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)
  10.7.Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)
  10.8.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)
  10.9.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (hlasovanie)
  10.10.Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)
  10.11.Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome * (hlasovanie)
  10.12.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (hlasovanie)
  10.13.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)
  10.14.Diferencovaná integrácia (hlasovanie)
  10.15.Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Pokračovanie rokovania
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Ochrana ryže vypestovanej v EÚ (rozprava)
 16.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z utorok 15. januára 2019 (bod 7 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Výbory ECON a ITRE preto mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

(ďalší postup)


3. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Pridelenie výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
predložené gestorskému výboru: JURI
stanovisko: INTA, ITRE, IMCO, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku), CULT (článok 54 rokovacieho poriadku)

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov z 23. októbra 2018)

výbor AFET

- Rozhodnutie Rady ouzavretí Dohody opartnerstve aspolupráci medzi EÚ aSingapurskou republikou (2018/0403M(NLE) -
stanovisko: INTA


4. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 10. januára 2019

(*) Meno je utajené

(*) (č. 1070/2018); Vasia Groumpou (č. 1071/2018); Silvia Monica Garelli Font (č. 1072/2018); Renato Lelli (č. 1073/2018); Alberto Cirio (č. 1074/2018); (*) (č. 1075/2018); (*) (č. 1076/2018); Rafael Manuel Gorgues Tórtola (č. 1077/2018); Velichka Velichkova (č. 1078/2018); Antonio Guillamón Insa (č. 1079/2018); (*) (č. 1080/2018); Marco Bava (č. 1081/2018); (*) (č. 1082/2018); Aurelio Rosini (č. 1083/2018); (*) (č. 1084/2018); (*) (č. 1085/2018); (*) (č. 1086/2018); (*) (č. 1087/2018); (*) (č. 1088/2018); Fabrice Schumacher (č. 1089/2018); (*) (č. 1090/2018); Galina Tosheva (č. 1091/2018); (*) (č. 1092/2018); (*) (č. 1093/2018); (*) (č. 1094/2018); Mario Ginés Pérez Cervera (č. 1095/2018); Adolfo Pablo Lapi (č. 1096/2018); (*) (č. 1097/2018); Aĭfer Mekhmed (č. 1098/2018); Józef Drzazgowski (č. 1099/2018); (*) (č. 1100/2018); (*) (č. 1101/2018); (*) (č. 1102/2018); (*) (č. 1103/2018); Marisol Vargas (č. 1104/2018); Kremena Petrova (č. 1105/2018); Alexander Edberg Thorén (č. 1106/2018); (*) (č. 1107/2018); (*) (č. 1108/2018); (*) (č. 1109/2018); Giulio Petrilli (č. 1110/2018); Nino Marra (č. 1111/2018); (*) (č. 1112/2018); (*) (č. 1113/2018); (*) (č. 1114/2018); (*) (č. 1115/2018); Antonio Escobar Flórez (č. 1116/2018); (*) (č. 1117/2018); Daniele Carofei (č. 1118/2018); (*) (č. 1119/2018); (*) (č. 1120/2018); Yousra Belouali (č. 1121/2018); (*) (č. 1122/2018); (*) (č. 1123/2018); (*) (č. 1124/2018); (*) (č. 1125/2018); (*) (č. 1126/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (č. 1127/2018); Mykhailo Ohiienko (č. 1128/2018); (*) (č. 1129/2018); (*) (č. 1130/2018); (*) (č. 1131/2018); Mathias Ritchi (č. 1132/2018); Lellos Panagiotis (č. 1133/2018); Rosa Diez Tagarro (č. 1134/2018); Ulrich Janutsch (č. 1135/2018); Giampiero Tola (č. 1136/2018); (*) (č. 1137/2018); Mariann Illés-Rácz (č. 1138/2018); Filip Adrian Petcu (č. 1139/2018); Fernando Novella Asensio (Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto) (č. 1140/2018); María Luisa Medina De Zafra (č. 1141/2018); Raimonds Lejnieks-Puķe (č. 1142/2018); (*) (č. 1143/2018); (*) (č. 1144/2018); Alfred Scheffelmann (č. 1145/2018); Samuel Martín-Sosa (č. 1146/2018); (*) (č. 1147/2018); (*) (č. 1148/2018); Alexander Jungschläger (č. 1149/2018); Marco Bava (č. 1150/2018); Holger Wagner (č. 1151/2018); Ferenc Tibor Zsák (č. 1152/2018); (*) (č. 1153/2018); Marco Bava (č. 1154/2018); (*) (č. 1155/2018); Marco Bava (č. 1156/2018); (*) (č. 1157/2018); Romeo Gaidarof (č. 1158/2018); Iulian Sergiu Gheorghe (č. 1159/2018); (*) (č. 1160/2018); (*) (č. 1161/2018); (*) (č. 1162/2018); (*) (č. 1163/2018); Ioan Dănuț Vodă (č. 1164/2018); (*) (č. 1165/2018); Andreas Kotoulas (č. 1166/2018); Demitrios Paicopolos (č. 1167/2018); (*) (č. 1168/2018); Jörg Warneke (č. 1169/2018); Thomas Lange (č. 1170/2018); Olev Tomson (č. 0001/2019); Olga Delezhanova (č. 0002/2019); (*) (č. 0003/2019); Jiří Kostka (č. 0004/2019); Barbara Klinner (č. 0005/2019).


5. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS aktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 anariadenie (EÚ) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ aktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 anariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslancov, návrhy uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o ničení a rabovaní umeleckých diel v severnej časti Cypru (B8-0553/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o ochrane práva dieťaťa na rodinu po rozluke rodičov (B8-0554/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o dyslexii a ďalších špecifických problémoch súvisiacich s rečou a učením (B8-0555/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o prisťahovalectve a prevencii vírusu HIV (B8-0586/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Návrh uznesenia o vytvorení jednotných informačných centier EÚ v hlavných mestách každej provincie (B8-0587/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o vykonávaní vykonávacieho nariadenia Európskej komisie (EÚ) 2015/983 o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (B8-0588/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

EMPL

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o obmedzení poplatkov za prečerpanie a bankových poplatkov pre osoby, ktoré prišli o zamestnanie (B8-0589/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti plytvaniu potravinami v Európskej únii (B8-0590/2018)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI


6. Diferencovaná integrácia (stručná prezentácia)

Správa o diferencovanej integrácii [2018/2093(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

Pascal Durand uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Georgios Epitideios, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jo Leinen.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


7. Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (stručná prezentácia)

Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ [2018/2096(INI)] - Výbor pre ústavné veci - Výbor pre petície. Spravodajcovia: Jo Leinen a Yana Toom (A8-0420/2018)

Jo Leinen a Yana Toom vystúpili s prezentáciouuviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Margrete Auken, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Maria Grapini, a Eleonora Evi.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 10.15 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 16.1.2019 .)


8.1. Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova

Návrhy uznesenia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes a Željana Zovko uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Jaromír Štětina v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ana Gomes, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 17.1.2019.


8.2. Sudán

Návrhy uznesenia B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Bodil Valero uviedli návrhy uznesenia B8-0053/2019, B8-0054/2019 a B8-0055/2019.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge a Tunne Kelam uviedli návrhy uznesenia B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Carlos Iturgaiz.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 17.1.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.11 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.01 h.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Kati Piri k prípadu novinárky, ktorú vyhostilo Turecko, so žiadosťou, aby sa predseda obrátil na turecké orgány (predsedníčka sa zaviazala, že žiadosť postúpi), Steven Woolfe k priebehu rozpravy (predsedníčka poskytla spresnenia), a Dobromir Sośnierz.


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Azerbajdžan, najmä prípad Mehmana Husejnova (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0056/2019

(nahrádzajúci B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Jaromír Štětina, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil a Anna Záborská, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR.

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Mirja Vehkaperä, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Jordi Solé a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Ignazio Corrao, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2019)0033)

(Návrh uznesenia B8-0061/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Rebecca Harms predložila ústne pozmeňujúce návrhy k odôvodneniam B a C. Ústne pozmeňujúce návrhy boli akceptované.


10.2. Sudán (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0053/2019

(nahrádzajúci B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil a Anna Záborská, v mene skupiny PPE;

—   Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Margrete Auken, Bodil Valero a Jordi Solé, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2019)0034)


10.3. Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o nariadení Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 [COM(2018)0466 - C8-0394/2018- 2018/0251(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0035)


10.4. Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 [2018/2151(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0036)


10.5. Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o cezhraničných žiadostiach o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách [2017/2023(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0037)


10.6. Cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ)2017/1132, pokiaľ ide ocezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia arozdelenia [COM(2018)0241 - C8-0167/2018- 2018/0114(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené


10.7. Stanovenie viacročného plánu pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora ***I (hlasovanie)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora [COM(2018)0115 - C8-0104/2018- 2018/0050(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Rapporteure: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Pred hlasovaním v súlade s článkom 69c ods. 2 bodom 2 rokovacieho poriadku Clara Eugenia Aguilera García, ktorá sa vyslovila za toto rozhodnutie.


10.8. Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch [COM(2018)0324 - C8-0178/2018- 2018/0136(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0038)

Vystúpil Eider Gardiazabal Rubialso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Vystúpenia:

Petri Sarvamaa najskôr pred hlasovaním a následne, aby predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 41. Keďže proti zohľadneniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyslovilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol akceptovaný.


10.9. Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018- 2018/0233(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0039)

Vystúpil Sven Giegoldso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.10. Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0468/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0040)

Vystúpil Bodil Valeroso žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


10.11. Zriadenie Európskeho nástroja pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúceho Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome * (hlasovanie)

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome [COM(2018)0462 - C8-0315/2018- 2018/0245(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0041)


10.12. Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách [2018/2056(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Lara Comi (A8-0456/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0042)


10.13. Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (hlasovanie)

Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky [2018/2161(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0043)


10.14. Diferencovaná integrácia (hlasovanie)

Správa o diferencovanej integrácii [2018/2093(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Pascal Durand (A8-0402/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0044)


10.15. Strategické vyšetrovanie ombudsmanky OI/2/2017 týkajúce sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ (hlasovanie)

Správa o strategickom vyšetrovaní ombudsmanky OI/2/2017 týkajúcom sa transparentnosti legislatívnych rokovaní v prípravných orgánoch Rady EÚ [2018/2096(INI)] - Výbor pre ústavné veci - Výbor pre petície. Spravodajcovia: Jo Leinen a Yana Toom (A8-0420/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0045)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 16. januára 2019)

Správa: José Manuel Fernandes a Roberto Gualtieri - A8-0482/2018
John Howarth a Monica Macovei

Správa: Gabriel Mato - A8-0424/2018
Emmanuel Maurel

Správa: Reimer Böge - A8-0459/2018
Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil a Daniel Hannan

Správa: Nils Torvalds - A8-0419/2018
Emmanuel Maurel

Správa: Josep-Maria Terricabras - A8-0466/2018
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins a Alex Mayer.

(Hlasovanie: štvrtok 17. januára 2019)

Správa: Rebecca Harms - A8-0413/2018
Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Jiří Pospíšil

Správa: Eider Gardiazabal Rubial a Petri Sarvamaa - A8-0469/2018
Michaela Šojdrová, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil a Anna Záborská

Správa: Sven Giegold - A8-0421/2018
Monica Macovei

Správa: Bodil Valero - A8-0468/2018
Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Rory Palmer

Správa: Lara Comi - A8-0456/2018
Lucy Anderson

Správa: Pascal Durand - A8-0402/2018
Jasenko Selimovic, Momchil Nekov a José Inácio Faria

Správa: Jo Leinen a Yana Toom - A8-0420/2018
Eleonora Evi.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.57 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

13. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Ochrana ryže vypestovanej v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000128/2018) ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Ochrana ryže z EÚ (B8-0004/2019)

Momchil Nekov rozvinul otázku.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Norbert Erdős v mene skupiny PPE, Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, William (The Earl of) Dartmouth, k priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia), André Elissen v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Momchil Nekov a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.


16. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 30. a 31. januára 2019.


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.37 h.


19. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Hansen, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bilde, Boştinaru, Crowley, Fotyga, Händel, Harkin, James, Kadenbach, Morvai, Picierno, Ponga, Spyraki, Tolić, Torres Martínez, Weber Renate, Zimmer

Posledná úprava: 16. mája 2019Právne oznámenie