Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 januari 2019 - BrusselDefinitieve uitgave

7. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat op 11 januari 2019 de Raad zijn goedkeuring heeft gehecht aan een ontwerpbesluit betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dientengevolge heeft het Parlement van de Raad een verzoek om goedkeuring van dit ontwerpbesluit ontvangen.

Het ontwerpbesluit betreffende de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking is naar de Commissie buitenlandse zaken verwezen, overeenkomstig bijlage V, punt XVIII, lid 3, van het Reglement.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling