Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 януари 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

8. Състав на Парламента

Krišjānis Kariņš беше избран за министър-председател на Латвия, считано от 23 януари 2019 г.

Парламентът отбелязва, че в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта от 20 септември 1976 г. за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори тази функция е несъвместима със статута на член на Европейския парламент. В съответствие с член 3, параграф 2, алинея 2 и член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото за свободно, считано от 23 януари 2019 г.

°
° ° °

Латвийските компетентни органи уведомиха за назначаването на Aleksejs Loskutovs като член на Европейския парламент, на мястото на Krišjānis Kariņš, считано от 24 януари 2019 г.

Парламентът приема за сведение неговото избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Aleksejs Loskutovs заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 15 май 2019 г.Правна информация