Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. ledna 2019 - BruselKonečné znění

8. Složení Parlamentu

Krišjānis Kariņš byl zvolen premiérem Lotyšska s platností od 23. ledna 2019.

Parlament vzal na vědomí, že podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je tato funkce neslučitelná s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu. Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s platností ode dne 23. ledna 2019.

°
° ° °

Příslušné lotyšské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Aleksejs Loskutovs, kterým je nahrazen Krišjānis Kariņš, byl s platností od 24. ledna 2019 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal jeho zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Aleksejs Loskutovs v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění