Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 januari 2019 - Brussel

8. Samenstelling Parlement

Krišjānis Kariņš is met ingang van 23 januari 2019 tot premierminister van Letland verkozen.

Het Parlement neemt kennis van het feit dat, overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, deze functie onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, tweede alinea, en artikel 4, leden 1 en 4, van het Reglement, verklaart het Parlement dat de zetel vacant is met ingang van 23 januari 2019.

°
° ° °

De bevoegde Letse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Aleksejs Loskutovs tot lid van het Parlement, ter vervanging van Krišjānis Kariņš, met ingang van 24 januari 2019.

Het Parlement neemt kennis van zijn benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Aleksejs Loskutovs, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling