Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 stycznia 2019 r. - BrukselaWersja ostateczna

8. Skład Parlamentu

Krišjānis Kariņš został wybrany premierem Łotwy dnia 23 stycznia 2019 r.

Parlament przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich funkcja ta jest niepołączalna z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego, i na mocy art. 3 ust. 2 akapit drugi oraz art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 23 stycznia 2019 r.

°
° ° °

Właściwe organy łotewskie powiadomiły o wyborze Aleksejsa Loskutovsa w miejsce Krišjānisa Kariņša na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 24 stycznia 2019 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Aleksejs Loskutovs bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna