Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

8. Parlamentets sammansättning

Krišjānis Kariņš hade valts till premiärminister i Lettland med verkan från och med den 23 januari 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.1 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. I enlighet med artikel 3.2 andra stycket och artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen förklarade parlamentet att platsen var vakant från och med den 23 januari 2019.

°
° ° °

De behöriga lettiska myndigheterna hade meddelat att Aleksejs Loskutovs utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Krišjānis Kariņš med verkan från och med den 24 januari 2019.

Parlamentet noterade att han hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Aleksejs Loskutovs, fram till dess att hans behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att han avgett en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande