Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - Bryssel

9. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Bogusław Sonik, Ralph Packet och Kārlis Šadurskis med verkan från den 20, 22 respektive 28 november 2018.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande