Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 30., Szerda - BrüsszelVégleges kiadás

11. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően):

—   PECH bizottság: Javaslat az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint a 2115/2005/EK tanácsi rendelet és az 1386/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Előadó: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   IMCO bizottság: Javaslat az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Előadó: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    TRAN bizottság: Javaslat a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Előadó: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   JURI bizottság: Javaslat a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló 469/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Előadó: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   JURI bizottság: Javaslat az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Előadó: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   LIBE bizottság: Javaslat a bevándorlási összekötő tisztviselők európai hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Előadó: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   LIBE bizottság: Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Előadó: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat