Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 30. januar 2019 - BruseljKončna izdaja

11. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

—   odbor PECH: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta(ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta(ES) št. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019);

—   odbor IMCO: predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0029/2019);

—    odbor TRAN: predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Poročevalka: Karima Delli (A8-0042/2019);

—   odbor JURI: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe(ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019);

—   odbor JURI: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0036/2019);

—   odbor LIBE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Poročevalka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019);

—   odbor LIBE: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Poročevalec: Claude Moraes (A8-0047/2019).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, jutri pred polnočjo pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

Zadnja posodobitev: 15. maj 2019Pravno obvestilo