Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. ledna 2019 - BruselKonečné znění

13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o kategorie zásilek, u kterých musí být provedeny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 14. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: ENVI, AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o doklady o dosažené kvalifikaci a názvy oborů odborné přípravy (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 16. ledna 2019

předáno příslušnému výboru: IMCO, LIBE (článek 54 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o některé registrační podmínky s cílem podpořit využívání trhů pro růst malých a středních podniků pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. od 13. prosince 2018

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 3 měsíce na žádost Rady

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistran - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu, za účelem odložení data pozdějšího uplatňování povinnosti clearingu u určitých OTC derivátových smluv - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 19. prosince 2018 na žádost příslušného výboru.

předáno příslušnému výboru: ECON

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění