Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0110(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0394/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0394/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

24. Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Ο Fredrick Federley παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Fredrick Federley.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου