Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2018

Ingivna texter :

A8-0394/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0055

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

24. Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Fredrick Federley redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, och Carlos Zorrinho för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Ralph Packet för ECR-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, och Christelle Lechevalier för ENF-gruppen.

Talare: Věra Jourová och Fredrick Federley.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 31.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande