Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2102(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0474/2018

Ingivna texter :

A8-0474/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 25
CRE 30/01/2019 - 25

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.17
CRE 31/01/2019 - 9.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0062

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

25. Årsrapporten om konkurrenspolitik (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om konkurrenspolitik [2018/2102(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Michel Reimon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Szejnfeld (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier och Jonás Fernández.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini och Ruža Tomašić.

Talare: Věra Jourová och Michel Reimon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.17 i protokollet av den 31.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande