Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2170(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0462/2018

Ingivna texter :

A8-0462/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0046

Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

28. Ändringar av parlamentets arbetsordning (debatt)
CRE

Betänkande om ändringar av parlamentets arbetsordning: kapitel 1 och 4 i avdelning I, kapitel 3 i avdelning V, kapitel 4 och 5 i avdelning VII, kapitel 1 i avdelning VIII, avdelning XII, avdelning XIV och bilaga II [2018/2170(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Richard Corbett redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Jo Leinen för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Rainer Wieland, Paulo Rangel och Elisabeth Morin-Chartier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Notis Marias och Dobromir Sośnierz.

Talare: Richard Corbett.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 31.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande