Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 30 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Högtidligt möte - Den internationella minnesdagen med anledning av förintelsen
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Uttalande av talmannen
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Meddelande från talmannen
 8.Parlamentets sammansättning
 9.Valprövning
 10.Utskottens och delegationernas sammansättning
 11.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 14.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 15.Inkomna dokument
 16.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 17.Arbetsplan
 18.Förenade kungarikets utträde ur EU (debatt)
 19.Bekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare (debatt)
 20.Rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018 (debatt)
 21.Situationen i Venezuela (debatt)
 22.Den senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan (debatt)
 23.Läget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU (debatt)
 24.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu***I (debatt)
 25.Årsrapporten om konkurrenspolitik (debatt)
 26.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (debatt)
 27.Strategier för integration av romer (debatt)
 28.Ändringar av parlamentets arbetsordning (debatt)
 29.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde
 31.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll
Slutlig utgåva (168 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (57 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (76 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (27 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (280 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (69 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (94 kb)
Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande