Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 299kWORD 85k
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Δήλωση της Προεδρίας
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Σύνθεση του Σώματος
 9.Έλεγχος των εντολών
 10.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 11.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 13.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 14.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 15.Κατάθεση εγγράφων
 16.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 17.Διάταξη των εργασιών
 18.Η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Καταπολέμηση του κλίματος μίσους και της σωματικής βίας εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων εντολοδόχων (συζήτηση)
 20.Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, εξελίξεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά (συζήτηση)
 21.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 22.Τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν (συζήτηση)
 23.Κατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ (συζήτηση)
 24.Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu***I (συζήτηση)
 25.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
 26.Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
 27.Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)
 28.Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)
 29.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 30.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 31.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.07.


3. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

(Από τις 15.07 έως τις 15.38, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος.)

Ο Πρόεδρος και η Charlotte Knobloch, πρώην πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου της Γερμανίας και νυν αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ισραηλιτικού Κογκρέσου και του Παγκόσμιου Ισραηλιτικού Κογκρέσου, προβαίνουν σε δηλώσεις.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Το κουαρτέτο Girard ερμηνεύει το «Καντίς» του Μωρίς Ραβέλ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.49.


5. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Καλωσορίζει επίσης στο θεωρείο των επισήμων την οικογένεια του εκλιπόντος δημάρχου του Γκντανσκ, Πάβελ Αντάμοβιτς (το Σώμα χειροκροτεί όρθιο τους επισκέπτες).


6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Cécile Kashetu Kyenge, Krisztina Morvai, Ana Gomes και Max Andersson.


7. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 11 Ιανουαρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο απόφασης σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκη Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Κατόπιν τούτου το Κοινοβούλιο έχει λάβει αίτημα του Συμβουλίου να εγκριθεί αυτό το σχέδιο απόφασης.

Το σχέδιο απόφασης σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αποχώρησης απεστάλη στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το παράρτημα V σημείο XVIII παράγραφος 3 του Κανονισμού.


8. Σύνθεση του Σώματος

Ο Krišjānis Kariņš εξελέγη πρωθυπουργός της Λετονίας με ισχύ από τις 23 Ιανουαρίου 2019.

Το Κοινοβούλιο διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, το εν λόγω αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας με ισχύ από τις 23 Ιανουαρίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες λετονικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Aleksejs Loskutovs ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Krišjānis Kariņš με ισχύ από τις 24 Ιανουαρίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση της εκλογής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Aleksejs Loskutovs καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


9. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή των Bogusław Sonik, Ralph Packet και Kārlis Šadurskis, με ισχύ από τις 20, 22 και 28 Νοεμβρίου 2018, αντίστοιχα.


10. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PPE και EFDD, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους διορισμούς:

επιτροπή PECH: Nathan Gill αντί Patrick O'Flynn

επιτροπή ITRE: Aleksejs Loskutovs

Ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή : Aleksejs Loskutovs

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: Aleksejs Loskutovs.


11. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των ακόλουθων εκθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

—   επιτροπή PECH: σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 – 2018/0304(COD)). Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019

—   επιτροπή IMCO: πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, της οδηγίας 98/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 – 2018/0090(COD). Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0029/2019

—    επιτροπή TRAN: πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προθεσμία έναρξης εφαρμογής των ειδικών κανόνων για το μέγιστο μήκος των θαλάμων οδήγησης, το οποίο προσφέρει βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, ενεργειακή απόδοση και επιδόσεις ασφάλειας (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 – 2018/0130(COD)). Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0042/2019

—   επιτροπή JURI: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 469/2009 περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (COM(2018)0317 - C8-0217/2018 – 2018/0161(COD)). Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019

—   επιτροπή JURI: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 – 2018/0189(COD)). Εισηγήτρια: Virginie Rozière (A8-0036/2019

—   επιτροπή LIBE: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης (αναδιατύπωση) (2018/0153(COD) - C8-0184/2018 – COM(2018)0303). Εισηγήτρια: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019

—   επιτροπή LIBE: πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD)). Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0047/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, ένας αριθμός βουλευτών ή μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


12. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στην υπογραφή της ακόλουθης πράξεως, που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου (00071/2018/LEX - C8-0038/2019 - 2018/0158(COD))


13. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατηγορίες των φορτίων που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (C(2019)00026 - 2019/2527(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους τίτλους εκπαίδευσης και τις ονομασίες εκπαιδεύσεων (C(2019)00078 - 2019/2532(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη συστηματική ανταλλαγή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης (C(2019)00111 - 2019/2531(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Ιανουαρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO, LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένες προϋποθέσεις καταχώρισης για την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2018)08442 – 2018/2985(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 13 Δεκεμβρίου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου.

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς - (C(2018)08612 – 2018/2995(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία έως την οποία επιτρέπεται να εξακολουθήσουν οι αντισυμβαλλόμενοι να εφαρμόζουν τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου τους για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο - (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205 της Επιτροπής, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων - (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2205, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/592 και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1178, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την υποχρέωση εκκαθάρισης, με σκοπό την παράταση των ημερομηνιών ετεροχρονισμένης εφαρμογής της υποχρέωσης εκκαθάρισης για ορισμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων - (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 19 Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή επί της ουσίας: ECON


14. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D054047/05 - 2019/2525(RPS) - προθεσμία: 15 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των ψυκτικών συσκευών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 643/2009 της Επιτροπής (D059531/02 - 2019/2538(RPS) - προθεσμία: 22 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά την (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-δεκατριφθοροοκτυλο)σιλανοτριόλη και τα TDFA (D059676/02 - 2019/2528(RPS) - προθεσμία: 16 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, bicyclopyrone, chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin και triflumezopyrim μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D059755/02 - 2019/2526(RPS) - προθεσμία: 15 Μαρτίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή υγειονομικών όρων εισαγωγής τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα) (D060007/02 - 2019/2540(RPS) - προθεσμία: 24 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


15. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (21105/1/2018 - C8-0031/2019 - 2018/0427(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 940/2014/ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία δύνανται να τύχουν απαλλαγής ή μείωσης της εισφοράς θαλάσσης (COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, όσον αφορά τη συμμετοχή των κρατών αυτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ορισμένους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρων έκτακτης ανάγκης στον τομέα του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη συνέχιση των εν εξελίξει δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας («Ηνωμένο Βασίλειο») από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») (COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (2018/2152(INI)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ναυτιλιακής ενιαίας θυρίδας και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ (COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0007/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/EΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση (COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0009/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0011/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0012/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητές: Pervenche Berès, Othmar Karas (A8-0013/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση [όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2018/XXX/ΕΕ] και του κανονισμού (ΕΕ) 2018/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης], λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα μέτρα εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020 (COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

- Έκθεση σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης (2018/2094(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Αυστρία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (SWD(2018)0155 - 2018/2148(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2018/2102(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Michel Reimon (A8-0474/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Emil Radev (A8-0477/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Maurice Ponga (A8-0480/2018).


16. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   O-000123/2019 που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner και Anna Hedh, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Πρόταση οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια (B8-0002/2019)

—   O-000125/2019 που κατέθεσαν οι Heidi Hautala και Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Πρόταση οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών (B8-0003/2019).


17. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Ιανουαρίου II 2019 (PE 634.202/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας PPE να εγγραφεί ως 4ο σημείο στην ημερήσια διάταξη μια δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας με θέμα "Κατάσταση στη Βενεζουέλα", το οποίο θα ακολουθήσει γύρος τοποθετήσεων από τις πολιτικές ομάδες, ενώ η συζήτηση θα κλείσει με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνει ο Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Ορίζονται οι ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στις 16.00.

Τροπολογίες στις προτάσεις ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στις 20.00.

Τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στις 21.00.

Αιτήσεις για χωριστή ψηφοφορία και αιτήσεις ψηφοφορίας κατά τμήματα: Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 στις 8.00.

Αίτημα της Ομάδας S&D να μετατεθεί σε κατοπινή περίοδο συνόδου η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την "Κατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (σημείο 42 του ΤΣΗΔ).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, και η Ska Keller, κατά του αιτήματος.

Κατόπιν ΟΚ (193 υπέρ, 198 κατά, 13 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Μετά από αυτή την απόρριψη οι πολιτικές ομάδες ζητούν τις εξής δύο αλλαγές:

- η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την "Κατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης" εγγράφεται ως 6ο σημείο στην ημερήσια διάταξη, μετά τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με τις "Τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν" (σημείο 41 του ΤΣΗΔ)·

- η δήλωση της Επιτροπής με θέμα "NAIADES II – Πρόγραμμα δράσης για την υποστήριξη της εσωτερικής ναυσιπλοΐας" (σημείο 14 του ΤΣΗΔ) μετατίθεται σε κατοπινή περίοδο συνόδου.

Το Σώμα εκφράζει τη συναίνεσή του σε αυτά τα αιτήματα.

°
° ° °

Πέμπτη

Αίτημα της Ομάδας EFDD να μετατεθεί σε κατοπινή περίοδο συνόδου η ψηφοφορία επί της εκθέσεως του Richard Corbett σχετικά με τις "Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (A8-0462/2018) (σημείο 39 του ΤΣΗΔ).

Πέραν τούτου, η Ομάδα Verts/ALE έχει ζητήσει να αποτελέσει αυτή η έκθεση, η οποία είχε εγγραφεί χωρίς συζήτηση στην ώρα των ψηφοφοριών, αντικείμενο συζήτησης κατά την περίοδο συνόδου του Φεβρουαρίου 2019.

Παρεμβαίνουν οι Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος, Richard Corbett (εισηγητής), κατά του αιτήματος, και Ska Keller, η οποία διασαφηνίζει το αίτημα της Ομάδας της.

Κατόπιν ΟΚ (168 υπέρ, 209 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνει η Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία, μετά την απόρριψη του αιτήματος της Ομάδας EFDD, ζητεί να διεξαχθεί η συζήτηση κατά την παρούσα περίοδο συνόδου.

Με ΗΨ (248 υπέρ, 126 κατά, 11 αποχή), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

°
° ° °

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες ο Πρόεδρος προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

Τροποποιήσεις όσον αφορά την Τετάρτη:

- συζήτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Η Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση" προστίθεται ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης και ακολουθεί γύρος τοποθετήσεων από τις πολιτικές ομάδες·

- η κοινή συζήτηση σχετικά με την "Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων" (σημεία 37 και 38 του ΤΣΗΔ) μετατίθεται για την Πέμπτη.

Τροποποιήσεις όσον αφορά την Πέμπτη:

- η κοινή συζήτηση σχετικά με την "Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων" εγγράφεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη·

- τη συζήτηση ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων με τον πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, από τις 10.00 έως τις 12.00·

- η ώρα των ψηφοφοριών αρχίζει στις 12.00·

- τα ακόλουθα σημεία προστίθενται απευθείας στην ώρα των ψηφοφοριών: η έκθεση Czesław Adam Siekierski σχετικά με "Ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020" (A8-0018/2019), η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 σχετικά με τη "Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 et Ms8 x Rf", η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 σχετικά με τον "Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)", η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 σχετικά με τον "Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87403 (MON-874Ø3-1)" και η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 σχετικά με το "Γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985".

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με αυτές τις τροποποιήσεις.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Cécile Kashetu Kyenge, η οποία επανέρχεται στην προηγούμενη παρέμβασή της (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.1.2019) και στο αίτημα εκ μέρους της Ομάδας της να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση με θέμα το Sea Watch (Ο Πρόεδρος απαντά ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, το αίτημα αυτό θα έπρεπε να του είχε υποβληθεί τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της περιόδου συνόδου).

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


18. Η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ (2019/2539(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Πρόεδρος αποσαφηνίζει τη σημασία που έχει για το Κοινοβούλιο η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (επικεφαλής διαπραγματευτής).

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerard Batten εξ ονόματος της Ομάδας ENF και Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει η Melania Ciot.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος


19. Καταπολέμηση του κλίματος μίσους και της σωματικής βίας εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων εντολοδόχων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Καταπολέμηση του κλίματος μίσους και της σωματικής βίας εναντίον δημοκρατικά εκλεγμένων εντολοδόχων (2019/2534(RSP))

Ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, εξελίξεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία, εξελίξεις από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά (2019/2517(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Tamás Deutsch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Barbara Kudrycka, Tibor Szanyi, Benedek Jávor, Malin Björk, Krisztina Morvai, Ingeborg Gräßle, Péter Niedermüller, Christophe Hansen, Carlos Coelho και Kinga Gál.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, László Tőkés και Marek Jurek.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Melania Ciot.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2018/2543(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.


22. Τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν (2019/2529(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Nicola Caputo, Eduard Kukan, Ana Gomes, Christophe Hansen, Werner Langen, Tunne Kelam και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor και Jordi Solé.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Κατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κατάσταση προόδου των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-ΕΕ (2019/2530(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Danuta Maria Hübner, Aleksander Gabelic, Reinhard Bütikofer, Marcus Pretzell και Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Ο Fredrick Federley παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Fredrick Federley.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.


25. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού [2018/2102(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Ο Michel Reimon παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Adam Szejnfeld (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tibor Szanyi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Stanisław Ożóg, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andreas Schwab, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Jacques Colombier και Jonás Fernández.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Maria Grapini και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Michel Reimon.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.


26. Ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης [2018/2152(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

Ο Marian-Jean Marinescu παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nedzhmi Ali, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Ruža Tomašić και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger και Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.


27. Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά (2019/2509(RSP))

Οι Melania Ciot (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Romeo Franz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juan Fernando López Aguilar, Jasenko Selimovic, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Dietmar Köster, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lívia Járóka, Julie Ward και Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Romeo Franz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Νότης Μαριάς, James Carver, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Csaba Sógor και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Melania Ciot.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


28. Τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II [2018/2170(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0462/2018)

Ο Richard Corbett παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Rainer Wieland, Paulo Rangel και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Maria Grapini, Νότης Μαριάς και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνει ο Richard Corbett.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.1.2019.


29. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Cristian-Silviu Buşoi, Rosa Estaràs Ferragut, Daniel Buda, Tibor Szanyi, Rory Palmer, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, José Inácio Faria, Maria Grapini, Luke Ming Flanagan, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, László Tőkés, Julie Ward, Κώστας Χρυσόγονος, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Martina Anderson, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák και Michaela Šojdrová.


30. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 634.202/OJJE).


31. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.56.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez, Valenciano

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου