Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

2. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga portugisiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för José Manuel Fernandes inom ramen för ett straffrättsligt förfarande som inletts mot honom av avdelningen för utredningar och lagföring (Departamento de Investigação e Ação Penal - DIAP) i Porto.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy