Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2170(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0462/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0462/2018

Keskustelut :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0046

Pöytäkirja
Torstai 31. tammikuuta 2019 - BrysselLopullinen painos

9.1. Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttaminen (äänestys)
CRE

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen osan I lukujen 1 ja 4, osan V luvun 3, osan VII lukujen 4 ja 5, osan VIII luvun 1, osan XII, osan XIV ja liitteen II muuttamisesta [2018/2170(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Työjärjestyksen tekstin hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö ja tulkintojen ja päätösehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan yksinkertainen enemmistö.)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)
Salainen äänestys tarkistuksesta 20 (2. ja 3. osa) (työjärjestyksen 180 a
artikla)
luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa ( liite 1 ja istunnon pöytäkirja 31.1.2019 liite 2)

Puheenvuorot: ennen äänestystä Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta pyytääkseen työjärjestyksen 188 artiklan 2 kohdan nojalla mietinnön palauttamista valiokuntakäsittelyyn ja Richard Corbett (esittelijä) vastustaakseen tätä pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (228 puolesta, 402 vastaan, 15 tyhjää).

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

Hyväksytyt tarkistukset: liite "Äänestysten tulokset", kohta 1

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0046)

Muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä lukuun ottamatta muutoksia, joilla lisätään toinen alakohta 11 artiklan 3 e kohtaan ja 6 ja 7 kohdat sääntöihin Euroopan parlamentin jäsenten asianmukaisesta käyttäytymisestä edustajantoimensa hoitamisessa, sekä 196 ja 204 artiklaan tehtyjä muutoksia, jotka tulevat voimaan, kun Euroopan parlamentin vuoden 2019 vaalien jälkeen pidettävä ensimmäinen istunto julistetaan alkaneeksi.

Puheenvuorot:

Elmar Brok antaakseen henkilökohtaisen lausuman William (The Earl of) Dartmouthin esittämien kommenttien johdosta (istunnon pöytäkirja 31.1.2019, kohta 8).

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus