Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2170(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0462/2018

Predkladané texty :

A8-0462/2018

Rozpravy :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Hlasovanie :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0046

Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2019 - BruselFinálna verzia

9.1. Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (hlasovanie)
CRE

Správa o zmenách rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré majú vplyv na kapitoly 1 a 4 hlavy I; kapitolu 3 hlavy V; kapitoly 4 a 5 hlavy VII; kapitolu 1 hlavy VIII ; hlavu XII; hlavu XIV a prílohu II [2018/2170(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Kvalifikovaná väčšina potrebná pre znenie rokovacieho poriadku, jednoduchá väčšina potrebná pre výklady a návrh rozhodnutia.)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)
Tajné hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 20 (druhá a tretia časť) (
článok 180a rokovacieho poriadku)
Zoznam účastníkov hlasovania je uvedený v prílohe k tejto zápisnici (príloha 1 a príloha 2 k zápisnici z 31.1.2019)

Vystúpili títo poslanci, pred hlasovaním: Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD so žiadosťou, aby bola správa na základe článku 188 ods. 2 rokovacieho poriadku vrátená výboru, a Richard Corbett (spravodajca), ktorý sa vyslovil proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v elektronickom hlasovaní (za: 228, proti: 402, zdržali sa hlasovania: 15).

TEXT ROKOVACIEHO PORIADKU

Prijaté pozmeňujúce návrhy: príloha „Výsledky hlasovania, bod 1

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P8_TA(2019)0046)

Zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej plenárnej schôdze okrem zmien, ktorými sa vkladá druhý pododsek odseku 3e do článku 11 a odsekov 6 a 7 Kódexu vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu pri výkone ich funkcií, ako aj zmien článkov 196 a 204, ktoré nadobúdajú účinnosť na začiatku prvej plenárnej schôdze po najbližších voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú konať v roku 2019.

Vystúpenia:

Elmar Brok, s osobným vyhlásením, v nadväznosti na príspevok, s ktorým vystúpil William (The Earl of) Dartmouth (bod 8 zápisnice zo dňa 31.1.2019).

Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie