Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2170(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0462/2018

Ingivna texter :

A8-0462/2018

Debatter :

PV 30/01/2019 - 28
CRE 30/01/2019 - 28

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.1
CRE 31/01/2019 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0046

Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - Bryssel

9.1. Ändringar av parlamentets arbetsordning (omröstning)
CRE

Betänkande om ändringar av parlamentets arbetsordning: kapitel 1 och 4 i avdelning I, kapitel 3 i avdelning V, kapitel 4 och 5 i avdelning VII, kapitel 1 i avdelning VIII, avdelning XII, avdelning XIV och bilaga II [2018/2170(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för arbetsordningens text; enkel majoritet erfordrades för tolkningarna och förslaget till beslut.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)
Sluten omröstning om ändringsförslag 20 (andra och tredje delen) (
artikel 180a i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 och bilaga 2 i protokollet av den 31.1.2019)

Talare: Före omröstningen begärde Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, i enlighet med artikel 188.2 i arbetsordningen, att betänkandet skulle återförvisas till utskottet; Richard Corbett (föredragande) motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom elektronisk omröstning (228 röster för, 402 röster emot, 15 nedlagda röster).

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag: bilaga ”Omröstningsresultat”, punkt 1.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0046)

Ändringarna ska träda i kraft den första dagen av nästa sammanträdesperiod med undantag av de ändringar som innebär införande av punkt 3e andra stycket i artikel 11 och punkterna 6 och 7 i uppförandekoden The Code of Appropriate Behaviour for Members of the European Parliament in Exercising Their Duties (ej översatt till svenska) samt ändringarna till artiklarna 196 och 204, som ska träda i kraft vid öppnandet av den första sammanträdesperioden efter nästa val till Europaparlamentet, som ska hållas 2019.

Inlägg:

Elmar Brok gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av William (The Earl of) Dartmouth (punkt 8 i protokollet av den 31.1.2019).

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande