Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0110(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0394/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0394/2018

Συζήτηση :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0055

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

9.10. Υλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0055)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου