Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0134(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0009/2018

Внесени текстове :

A8-0009/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.11

Приети текстове :

P8_TA(2019)0056

Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - БрюкселОкончателна версия

9.11. Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0056)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация