Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0134(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0009/2018

Ingivna texter :

A8-0009/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2019 - 9.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0056

Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva

9.11. Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0056)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande