Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 31. ledna 2019 - BruselKonečné znění

9.12. Námitka podle článku 106 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o změně prováděcího rozhodnutí 2013/327/EU, pokud jde o obnovení povolení uvedení krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 nebo z ní sestávají, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen a Valentinas Mazuronis

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0057)

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019Právní upozornění