Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 31. januar 2019 - BruxellesEndelig udgave

9.15. Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld GHB614 x LLCotton25 × MON 15985, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D059692/02 ; 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Ansvarlige medlemmer: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen og Valentinas Mazuronis

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0060)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Seneste opdatering: 6. august 2019Juridisk meddelelse