Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0082/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.16
CRE 31/01/2019 - 9.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες

9.16. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 και B8-0087/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 16)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0082/2019

(αντικαθιστά τις B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 και B8-0085/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White και Maria Spyraki, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ramón Jáuregui Atondo και Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Pirkko Ruohonen-Lerner, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl και Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0061)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0086/2019 και B8-0087/2019 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο Esteban González Pons παρουσιάζει προφορική τροπολογία με την οποία προστίθεται νέα παράγραφος μετά την παράγραφο 4. Η προφορική τροπολογία κρατείται.

Ο Πρόεδρος μετά το πέρας της ψηφοφορίας προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

"Με χαρά ανακοινώνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊντό ως νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο που προβαίνει σε αυτή την κίνηση και καλούμε τα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο να πράξουν το ίδιο το συντομότερο δυνατόν, για να εγκριθεί μία ενιαία και ισχυρή θέση."

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου