Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 31. siječanja 2019. - BruxellesZavršno izdanje

9. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


9.1. Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta (glasovanje)

Izvješće o izmjenama Poslovnika Europskog parlamenta koje se odnose na: glavu I. poglavlja 1. i 4.; glavu V. poglavlje 3.; glavu VII. poglavlja 4. i 5.; glavu VIII. poglavlje 1.; glavu XII.; glavu XIV. i prilog II. [2018/2170(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Većina zastupnika u Europskom parlamentu potrebna za tekst Poslovnika, obična većina za tumačenja i prijedlog odluke.)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)
Tajno glasovanje o amandmanu 20 (2. i 3. dio) (
članak 180.a Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 i prilog 2 zapisnika od 31.1.2019.)

Govorili su, prije glasovanja, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a kako bi, na osnovi članka 188. stavka 2. Poslovnika, zatražio vraćanje izvješća odboru, i Richard Corbett (izvjestitelj), kako bi se suprotstavio tom zahtjevu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (228 za, 402 protiv, 15 suzdržanih) odbio zahtjev.

TEKST POSLOVNIKA

Usvojeni amandmani: Prilog Rezultati glasovanja”, točka 1

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P8_TA(2019)0046)

Izmjene stupaju na snagu prvoga dana sljedeće sjednice, uz iznimku izmjena kojima se umeće drugi podstavak u člana 11. stavak 3.e i točke 6. i 7. Kodeksa primjerenog ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu prilikom obnašanja dužnosti te izmjena članaka 196. i 204., koje stupaju na snagu s početkom prve sjednice nakon izbora za Europski parlament koji će se održati 2019. godine

Govorili su:

Elmar Brok, radi davanja osobne izjave, uslijed izjave koju je dao William (The Earl of) Dartmouth (točka 8 zapisnika od 31.1.2019.).


9.2. Carinski zakonik Unije: uključivanje općine Campione d’Italia i talijanskih voda jezera Lugano u carinsko područje Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0047)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.3. Određena pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0048)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.4. Pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Cipra, Hrvatske, Luksemburga, Portugala, Rumunjske i Ujedinjene Kraljevine da u interesu Europske unije prihvate pristup Dominikanske Republike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0049)


9.5. Pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije da u interesu Europske unije prihvati pristup Ekvadora i Ukrajine Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0050)


9.6. Pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980.* (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Hondurasa Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0051)


9.7. Pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o ovlašćivanju Austrije, Luksemburga i Rumunjske da u interesu Europske unije prihvate pristup Bjelarusa i Uzbekistana Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0052)


9.8. Pridruživanje prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između EU-a, Grenlanda i Danske * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji, uključujući odnose između Europske unije s jedne strane te Grenlanda i Kraljevine Danske s druge strane („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0053)


9.9. Godišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara [2018/2152(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0054)


9.10. Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju i funkcioniranju vršne domene .eu i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 733/2002 i Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0055)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.11. Usklađivanje bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (BND) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 89/130/EEZ, Euratom i Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0056)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


9.12. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana uljana repica Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o izmjeni Provedbene odluke Komisije 2013/327/EU o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište hrane za životinje koja sadržava genetski modificiranu uljanu repicu Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3 ili se od nje sastoji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D059688/02 - 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0057)


9.13. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (D059689/02 - 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0058)


9.14. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 87403 (MON-874Ø3-1), sastoje se od njega ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D059691/02 - 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0059)


9.15. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani pamuk GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, sastoje se ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D059692/02 - 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen i Valentinas Mazuronis

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0060)

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik


9.16. Stanje u Venezueli (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 i B8-0087/2019

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0082/2019

(koji zamjenjujeB8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 i B8-0085/2019):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White i Maria Spyraki, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Ramón Jáuregui Atondo i Francisco Assis, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl i Renate Weber, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2019)0061)

(Prijedlozi rezolucija B8-0086/2019 i B8-0087/2019 se ne razmatraju.)

Govorili su:

Esteban González Pons podnio je usmeni amandman u cilju dodavanja novog stavka nakon stavka 4. Usmeni amandman je prihvaćen.

Predsjednik je dao sljedeću izjavu nakon glasovanja:

„Sa zadovoljstvom najavljujem da Europski parlament priznaje Juana Guaidóa kao legitimnog privremenog predsjednika Venezuele.

Europski parlament prva je europska institucija koja je to učinila i pozivamo države članice i Visoku predstavnicu da čim prije učine isto, kako bi zauzeli čvrsto i jedinstveno stajalište.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica


9.17. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja [2018/2102(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0062)

Govorili su:

Stelios Kouloglou.

Posljednje ažuriranje: 6. kolovoza 2019.Pravna napomena