Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 31 януари 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Искане за снемане на имунитет
 3.Жените в управителните съвети - Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Дискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа (разискване)
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  9.1.Изменения на Правилника за дейността на Парламента (гласуване)
  9.2.Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза ***I (гласуване)
  9.3.Правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I (гласуване)
  9.4.Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.5.Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.6.Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца* (гласуване)
  9.7.Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца * (гласуване)
  9.8.Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания * (гласуване)
  9.9.Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите (гласуване)
  9.10.Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I (гласуване)
  9.11.Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) ***I (гласуване)
  9.12.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3 (гласуване)
  9.13.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (гласуване)
  9.14.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1) (гласуване)
  9.15.Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (гласуване)
  9.16.Положението във Венесуела (гласуване)
  9.17.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)
 10.Обяснения на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Одобряване на протокола от настоящото заседание и предаване на приетите текстове
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (втора част)
 Приложение 2 - Изменения на Правилника за дейността на Парламента - изменение 20 (трета част)
Протокол
Окончателна версия (186 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (7 kb)
  Приложение 2
Окончателна версия (7 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (82 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (11 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (37 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (99 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (317 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (79 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (156 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (577 kb)
Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация