Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 31. januára 2019 - BruselFinálna verzia
 1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie imunity
 3.Ženy v správnych radách - Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Rozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy (rozprava)
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesenia)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie
  9.1.Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu (hlasovanie)
  9.2.Colný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie ***I (hlasovanie)
  9.3.Pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 ***I (hlasovanie)
  9.4.Pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (hlasovanie)
  9.5.Pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (hlasovanie)
  9.6.Pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí* (hlasovanie)
  9.7.Pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (hlasovanie)
  9.8.Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom * (hlasovanie)
  9.9.Výročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom (hlasovanie)
  9.10.Zavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu ***I (hlasovanie)
  9.11.Harmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND) ***I (hlasovanie)
  9.12.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3 (hlasovanie)
  9.13.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (hlasovanie)
  9.14.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1) (hlasovanie)
  9.15.Námietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (hlasovanie)
  9.16.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  9.17.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 15.Termíny nasledujúcej schôdze
 16.Skončenie rokovania
 17.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu - pozmeňujúci návrh 20 (druhá časť)
 Príloha 2 - Zmeny rokovacieho poriadku Parlamentu - pozmeňujúci návrh 20 (tretia časť)
Zápisnica
Finálna verzia (163 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (59 kb)
  Príloha 1
Finálna verzia (7 kb)
  Príloha 2
Finálna verzia (7 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (80 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (35 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (97 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (288 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Výsledky hlasovaní
Finálna verzia (139 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (547 kb)
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie