Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 31 januari 2019 - BrysselSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet
 3.Kvinnor i styrelser - Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Debatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  9.1.Ändringar av parlamentets arbetsordning (omröstning)
  9.2.En tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde ***I (omröstning)
  9.3.Vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 ***I (omröstning)
  9.4.Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  9.5.Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  9.6.Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn* (omröstning)
  9.7.Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (omröstning)
  9.8.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark * (omröstning)
  9.9.Årsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier (omröstning)
  9.10.Genomförande och drift av toppdomännamnet .eu ***I (omröstning)
  9.11.Harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) ***I (omröstning)
  9.12.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3 (omröstning)
  9.13.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (omröstning)
  9.14.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1) (omröstning)
  9.15.Invändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (omröstning)
  9.16.Situationen i Venezuela (omröstning)
  9.17.Årsrapporten om konkurrenspolitik (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Justering av protokoll från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod
 16.Avslutande av sammanträdet
 17.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Ändringar av parlamentets arbetsordning - ändringsförslag 20 (andra delen)
 Bilaga 2 - Ändringar av parlamentets arbetsordning - ändringsförslag 20 (tredje delen)
Protokoll
Slutlig utgåva (165 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (59 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (78 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (34 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (97 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (298 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (70 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (131 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (559 kb)
Senaste uppdatering: 17 maj 2019Rättsligt meddelande