Index 
Jegyzőkönyv
PDF 290kWORD 78k
2019. január 31., Csütörtök - BrüsszelVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 3.A nők vezetőtestületi tagsága – A nemek egyensúlya a vállalatok nem ügyvezető igazgatói körében (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Eszmecsere Juha Sipilä finn miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)
 6.Az ülés folytatása
 7.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.Köszöntés
 9.Szavazások órája
  9.1.A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (szavazás)
  9.2.Uniós Vámkódex: Campione d'Italia területének és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe ***I (szavazás)
  9.3.A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában ***I (szavazás)
  9.4.A Dominikai Köztársaság csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)
  9.5.Ecuador és Ukrajna csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)
  9.6.Honduras csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez* (szavazás)
  9.7.Belarusz és Üzbegisztán csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)
  9.8.Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az EU, másrészről Grönland és Dánia közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás * (szavazás)
  9.9.2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről (szavazás)
  9.10.A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése ***I (szavazás)
  9.11.A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) ***I (szavazás)
  9.12.Géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepce (szavazás)
  9.13.Géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukorica (szavazás)
  9.14.Géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukorica (szavazás)
  9.15.Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot (szavazás)
  9.16.A venezuelai helyzet (szavazás)
  9.17.Éves jelentés a versenypolitikáról (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása
 15.A következő ülésnapok időpontja
 16.Az ülés berekesztése
 17.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Parlament eljárási szabályzatának módosítása – 20. módosítás (2. rész)
 2. melléklet – A Parlament eljárási szabályzatának módosítása – 20. módosítás (3. rész)


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes portugál hatóságok kérelmezték José Manuel Fernandes mentelmi jogának felfüggesztését egy, a portói Nyomozati és Bűnüldöző Osztály (Departamento de Investigação e Ação Penal - DIAP) által ellene indított büntetőeljárás keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


3. A nők vezetőtestületi tagsága – A nemek egyensúlya a vállalatok nem ügyvezető igazgatói körében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000123/2018), felteszi: Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner és Anna Hedh, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A nők vezetőtestületi tagságáról szóló irányelvre irányuló javaslat (B8-0002/2019)

Szóbeli választ igénylő kérdés: (O-000125/2018), felteszi: Heidi Hautala és Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A vállalatok nem ügyvezető igazgatói körében a nemek egyensúlyáról szóló irányelvre irányuló javaslat (B8-0003/2019)

Iratxe García Pérez és Heidi Hautala kifejti a kérdéseket.

Melania Gabriela Ciot (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Margot Parker, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Michaela Šojdrová, Jytte Guteland, Czesław Hoc, Beatriz Becerra Basterrechea, Eleonora Forenza, Daniela Aiuto, Seán Kelly, Sergio Gaetano Cofferati és Kostadinka Kuneva.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Caterina Chinnici, Maria Grapini, Notis Marias, Pina Picierno, Gesine Meissner, Julie Ward, Ana Miranda és Maria Gabriela Zoană.

Felszólal Věra Jourová és Melania Gabriela Ciot.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


4. Az ülés folytatása

Az ülés 10.13-kor folytatódik.


5. Eszmecsere Juha Sipilä finn miniszterelnökkel Európa jövőjéről (vita)

Eszmecsere Juha Sipilä finn miniszterelnökkel Európa jövőjéről (2018/2773(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Juha Sipilä (finn miniszterelnök).

Felszólal: Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független.

Felszólal: Juha Sipilä.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Miapetra Kumpula-Natri, Notis Marias, Elsi Katainen, Klaus Buchner, Merja Kyllönen, Liisa Jaakonsaari, Salvatore Cicu, Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Henna Virkkunen, José Blanco López, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini, Mirja Vehkaperä, Juan Fernando López Aguilar és Anneli Jäätteenmäki.

Felszólal: Juha Sipilä.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.06-kor folytatódik.


7. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2019/2543(RSP))

A vita időpontja: 2019. január 30. (2019.1.30-i jegyzőkönyv, 21. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan és Tunne Kelam, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0082/2019);

—   Charles Tannock, Jan Zahradil, Pirkko Ruohonen-Lerner, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Angel Dzhambazki és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0083/2019);

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0084/2019);

—   Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0085/2019);

—   João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza, Maria Lidia Senra Rodríguez és Younous Omarjee, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0086/2019);

—   Molly Scott Cato és Tilly Metz, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2019/2543(RSP)) (B8-0087/2019).

Szavazás: 2019.1.31-i jegyzőkönyv, 9.16. pont .


8. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a kazahsztáni parlament, a Madzslísz Mukhtar Erman által vezetett küldöttségét, melynek tagjai a hivatalos karzaton foglalnak helyet.

°
° ° °

Felszólal William (The Earl of) Dartmouth és Ana Miranda.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


9.1. A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (szavazás)

Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az I. cím 1. és 4. fejezetét, az V. cím 3. fejezetét, a VII. cím 4. és 5. fejezetét, a VIII. cím 1. fejezetét, a XII. címet, a XIV. címet és a II. mellékletet érintő módosításáról [2018/2170(REG)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Richard Corbett (A8-0462/2018)

(Az eljárási szabályzat szövegéhez a parlamenti képviselők többsége szükséges, az értelmezésekhez és a határozatra irányuló javaslathoz egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)
A 20. módosításról (2. és 3. rész) titkos szavazás (Az eljárási szabályzat 180a.
cikke)
A szavazáson részt vevő képviselők listája e jegyzőkönyv mellékletében található. (a 2019.1.31-i jegyzőkönyv 1. és 2. melléklete)

Felszólal: a szavazás előtt Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében aki az eljárási szabályzat 188. cikkének (2) bekezdése alapján kéri, hogy a jelentést utalják vissza a bizottság elé, és Richard Corbett (előadó), aki ellenzi ezt a kérelmet.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (228 mellette, 402 ellene, 15 tartózkodás).

AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT SZÖVEGE

Elfogadott módosítások: „Szavazások eredménye” melléklet, 1. pont

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P8_TA(2019)0046)

A módosítások a következő ülés első napján lépnek hatályba, kivéve a 11. cikk (3e) bekezdésének második albekezdéséhez és az Európai Parlament képviselőinek megfelelő munkahelyi magatartására vonatkozó kódex 6. és 7. pontjához, valamint a 196. és a 204. cikkhez fűzött módosításokat, amelyek a 2019-ben tartandó európai parlamenti választásokat követő első ülés megnyitásakor lépnek hatályba.

Felszólalások

Elmar Brok, aki személyes észrevételt tesz William (The Earl of) Dartmouth felszólílása kapcsán (2019.1.31-i jegyzőkönyv, 8. pont ).


9.2. Uniós Vámkódex: Campione d'Italia területének és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe ***I (szavazás)

Jelentés az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0047)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.3. A közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos szabályok a 2019-es és 2020-as év vonatkozásában ***I (szavazás)

Jelentés az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a közvetlen kifizetésekkel és a vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos egyes szabályok 2019-es és 2020-as év vonatkozásában történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra [COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0048)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.4. A Dominikai Köztársaság csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)

Jelentés Ausztriának, Ciprusnak, Horvátországnak, Luxemburgnak, Portugáliának, Romániának és az Egyesült Királyságnak a Dominikai Köztársaság a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0049)


9.5. Ecuador és Ukrajna csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)

Jelentés Ausztriának az Ecuador és Ukrajna a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0050)


9.6. Honduras csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez* (szavazás)

Jelentés Ausztriának és Romániának a Hondurasnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0051)


9.7. Belarusz és Üzbegisztán csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez * (szavazás)

Jelentés Ausztriának, Luxemburgnak és Romániának a Belarusz és Üzbegisztán a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának az Európai Unió érdekében való elfogadására történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0052)


9.8. Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az EU, másrészről Grönland és Dánia közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás * (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0053)


9.9. 2017. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről (szavazás)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 2017. évi éves jelentésről [2018/2152(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0054)


9.10. A .eu felső szintű domainnév bevezetése és működése ***I (szavazás)

Jelentés a .eu felső szintű domainnév bevezetéséről és működéséről, valamint a 733/2002/EK rendelet és a 874/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0055)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.11. A piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) ***I (szavazás)

Jelentés a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI-rendelet) és a 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv és az 1287/2003/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0056)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.12. Géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepce (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a 2013/327/EU végrehajtási határozatnak a géntechnológiával módosított Ms8, Rf3 és Ms8 × Rf3 olajrepcét tartalmazó vagy abból álló takarmány forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése megújításának tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059688/02 – 2019/2521(RSP)) (B8-0073/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0057)


9.13. Géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059689/02 – 2019/2522(RSP)) (B8-0074/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0058)


9.14. Géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított MON 87403 (MON-874Ø3-1) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059691/02 – 2019/2523(RSP))) (B8-0075/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0059)


9.15. Géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapot (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtotta az ENVI bizottság, az eljárási szabáyzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 gyapotot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D059692/02 – 2019/2524(RSP)) (B8-0076/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0060)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


9.16. A venezuelai helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítvány: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019 és B8-0087/2019

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0082/2019

(amely a B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019 és B8-0085/2019 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Manfred Weber, Esteban González Pons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Antonio López-Istúriz White és Maria Spyraki, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Ramón Jáuregui Atondo és Francisco Assis, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Renate Weber, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2019)0061)

(A B8-0086/2019 és B8-0087/2019 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Esteban González Pons szóbeli módosítást terjeszt elő, melynek célja egy új bekezdés beszúrása a (4) bekezdés után. A szóbeli módosítást elfogadják.

Az elnök a szavazás végén a következő nyilatkozatot teszi:

„Örömmel jelentem be, hogy az Európai Parlament Juan Guaidót ismeri el Venezuela ideiglenes legitim elnökeként.

Az Európai Parlament az első európai intézmény, amely megtette ezt a lépést, és felkérjük a tagállamokat és a főképviselőt, hogy mielőbb tegyenek hasonlóan, hogy egységes és határozott álláspontot alakítsunk ki.”

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


9.17. Éves jelentés a versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés a versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2018/2102(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Michel Reimon (A8-0474/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0062)

Felszólalások

Stelios Kouloglou.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament webhelyén, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Richard Corbett-jelentés – A8-0462/2018
Fabio Massimo Castaldo, Bruno Gollnisch, Rory Palmer, Izaskun Bilbao Barandica, Notis Marias, José Inácio Faria, Seán Kelly, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák és John Howarth

Marian-Jean Marinescu-jelentés – A8-0003/2019
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan és Stanislav Polčák

Fredrick Federley-jelentés – A8-0394/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz és Alex Mayer

A venezuelai helyzet (2019/2543(RSP)) – RC-B8-0082/2019
Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Maria Spyraki, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, Dobromir Sośnierz, Georgi Pirinski és Daniel Hannan

Michel Reimon-jelentés – A8-0474/2018
Notis Marias, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Seán Kelly, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki és Stanislav Polčák.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. december 11-i határozatát követően)

LIBE bizottság

- Az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
(vélemény: ITRE, IMCO, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Bizottságok felkérése (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések (COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON
vélemény: ITRE, IMCO, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

Nem jogalkotási állásfoglalási indítványt tartalmazó jelentések egyetértési eljárásban (az eljárási szabályzat 99. cikkének (2) bekezdése)

(A Bizottsági Elnökök Értekezletének 2018. december 11-i értesítését követően)

INTA bizottság

- Az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
vélemény: DEVE

- Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötése (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
vélemény: DEVE


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be a képviselők (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány az öngyilkosságok számára vonatkozó, az adatokat társadalmi és foglalkozási helyzet szerinti bontásban tartalmazó megbízható statisztikák létrehozásáról (B8-0592/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

EMPL

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány az álhírekkel szembeni új cselekvési tervről (B8-0593/2018)

utalva

illetékes:

CULT

vélemény:

LIBE

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a tagállamokban zajló decentralizációs folyamatnak adandó új lendületről (B8-0594/2018)

utalva

illetékes:

REGI

- Lorenzo Cesa, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Massimiliano Salini és Remo Sernagiotto. Állásfoglalási indítvány a mediterrán étrend európai napjának bevezetéséről (B8-0595/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány az embercsempészek nyereségének humanitárius segítségnyújtás és a kivándorlási országok javára történő újrabefektetéséről (B8-0596/2018)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

DEVE

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány a koszovói hadsereg létrehozásáról (B8-0597/2018)

utalva

illetékes:

AFET


14. Az aktuális ülés jegyzőkönyvének elfogadása és az elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai és a tegnapi ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


15. A következő ülésnapok időpontja

A következő ülésnapok időpontja: 2019. február 11–2019. február 14.


16. Az ülés berekesztése

Az ülést 13.28-kor berekesztik.


17. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agnew, Aguilera, Aiuto, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Payne, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bours, Crowley, Fotyga, James, Pietikäinen, Ponga, Torres Martínez


1. melléklet – A Parlament eljárási szabályzatának módosítása – 20. módosítás (2. rész)

A TITKOS SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE: Ali, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Macovei, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Žitňanská, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:   Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Pargneaux, Paşcu, Picierno, Piri, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. melléklet – A Parlament eljárási szabályzatának módosítása – 20. módosítás (3. rész)

A TITKOS SZAVAZÁSBAN RÉSZT VEVŐ KÉPVISELŐK LISTÁJA

ALDE: Ali, Auštrevičius, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck

ECR: Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Dzhambazki, Fitto, Flack, Fox, Gosiewska, Halla-aho, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Kłosowski, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Legutko, Leontini, Lucke, Lundgren, McIntyre, Marias, Matthews, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Procter, Rebega, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Theocharous, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Złotowski

EFDD: Adinolfi, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Carver, Castaldo, Chauprade, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Goddyn, Iwaszkiewicz, Meuthen, Moi, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF: Agnew, Annemans, Arnautu, Atkinson, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Briois, Ciocca, Collins, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Kappel, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL: Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Eck, Ernst, Ferreira, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Konečná, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Scholz, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Vieu, Zimmer

NI: Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Morvai, Papadakis Konstantinos, Saryusz-Wolski, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE: Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Brok, Buda, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Faria, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Juvin, Kalniete, Karas, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Mato, Maydell, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Moisă, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peterle, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Preda, Proust, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sander, Sarvamaa, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sellström, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D: Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Bettini, Blanco López, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Peillon, Picierno, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Stanishev, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE: Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Meszerics, Metz, Miranda, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 6.Jogi nyilatkozat