Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.08.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου