Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin keskiviikkona 30. tammikuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 30.1.2019, 11 kohta).

PECH, IMCO, TRAN, JURI- ja LIBE-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus