Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

12. Käsittelyjärjestys
CRE

Helmikuun 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 634.303/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

S&D-ryhmän pyyntö vaihtaa suullisesti vastattava kysymys aiheesta ”Suurpedot” (PDOJ:n kohta 125) komission julkilausumaksi. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin maaliskuun 2019 I istuntojaksolla.

Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (162 puolesta, 132 vastaan, 7 tyhjää).

Tiistai

S&D- ja Verts/ALE-ryhmien pyyntö ottaa esityslistalle suullisesti vastattava kysymys komissiolle aiheesta ”hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)” osana yhteiskeskustelua aiheesta ”hlbti-ihmisten oikeudet”, johon kuuluu myös suullisesti vastattava kysymys aiheesta ”intersukupuolisten henkilöiden oikeudet” (PDOJ:n kohta 126). Uudesta suullisesti vastattavasta kysymyksestä käytävän keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (164 puolesta, 118 vastaan, 11 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistai 12. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 19.00.

Keskiviikko

S&D-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle illalla klo 18.00–24.00 käytävien keskustelujen esimmäiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin”. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Clare Moody S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistai 12. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 19.00.

S&D-ryhmän pyyntö lykätä Roberts Zīlen mietinnöstä ”kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt” (A8-0032/2019) (PDOJ:n 106 kohta) käytävä keskustelu myöhemmälle istuntojaksolle.

Puheenvuorot: Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Peter van Dalen vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (118 puolesta, 147 vastaan, 25 tyhjää).

Puheenvuorot: Lucy Anderson ja Kathleen Van Brempt pyytääkseen määräajan lykkäämistä.

Puhemies vahvisti tarkistuksille seuraavan määräajan: tiistai 12. helmikuuta 2019 klo 13.00.

PPE-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän tai illan esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi”. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin maaliskuun 2019 I istuntojakson aikana.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Bruno Gollnisch vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Torstai

ALDE-ryhmän pyyntö muuttaa keskustelussa ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista aiheen ”Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus” (PDOJ:n kohta 119) otsikko muotoon ”Tšetšenian tilanne” jättämällä pois maininta ”ja Oyoub Titievin tapaus”.

Puheenvuorot: Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Cristian Dan Preda vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (91 puolesta, 144 vastaan, 17 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus