Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0074(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0310/2018

Ingivna texter :

A8-0310/2018

Debatter :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Protokoll
Måndagen den 11 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem, grupplös, Seán Kelly och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Karmenu Vella och Alain Cadec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 12.2.2019.

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande