Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2113(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0033/2019

Debaty :

PV 11/02/2019 - 16
CRE 11/02/2019 - 16

Głosowanie :

PV 12/02/2019 - 9.17

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0078

Protokół
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

16. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją - Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE [2018/2111(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy [2018/2112(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją [2018/2113(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE [2017/2089(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso i Barbara Spinelli przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący


Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Eduard Kukan (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Martina Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Angelika Mlinar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Notis Marias (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Josep-Maria Terricabras (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso i Barbara Spinelli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 12.2.2019, pkt 9.16 protokołu z dnia 12.2.2019, pkt 9.17 protokołu z dnia 12.2.2019 i pkt 9.18 protokołu z dnia 12.2.2019.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2019Informacja prawna