Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 11. veebruar 2019 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Juhataja avaldused
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2020
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Esitatud dokumendid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine)
 12.Tööplaan
 13.ELi pettustevastase võitluse programm ***I (arutelu)
 14.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava (arutelu)
 15.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** - Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (arutelu)
 16.ELi kodakondsust käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Tõhustatud koostööd käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine - Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (arutelu)
 17.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (arutelu)
 18.Õigus rahumeelselt meelt avaldada ja jõu proportsionaalne kasutamine (arutelu)
 19.Suured kiskjad (arutelu)
 20.Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seis (lühiettekanne)
 21.Tehisintellekti ja robootika valdkonna Euroopa terviklik tööstuspoliitika (lühiettekanne)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll
Lõplik väljaanne (163 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (56 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (79 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (11 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (24 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (270 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (70 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (86 kb)
Viimane päevakajastamine: 2. juuli 2019Õigusalane teave