Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 11 februarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarațiile Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 6.Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2020
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (cursul dat)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Depunere de documente
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Programul UE de luptă antifraudă ***I (dezbatere)
 14.Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (dezbatere)
 15.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) *** - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE - Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată - Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei - Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (dezbatere)
 17.Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (dezbatere)
 18.Dreptul de a protesta pașnic și folosirea proporționată a forței (dezbatere)
 19.Animale mari de pradă (dezbatere)
 20.Stadiul dezbaterii privind viitorul Europei (prezentare succintă)
 21.O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (prezentare succintă)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal
Ediţie definitivă (172 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (56 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (80 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (11 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (24 kb)
 
Proces-verbal
Ediţie definitivă (278 kb)
  Lista de prezenţă
Ediţie definitivă (70 kb)
  Voturi prin apel nominal
Ediţie definitivă (88 kb)
Ultima actualizare: 2 iulie 2019Notă juridică