Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 11. februára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Kalendár schôdzí Parlamentu – 2020
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup) (ďalší postup)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Predloženie dokumentov
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Väčšie interpelácie (článok 130b rokovacieho poriadku) (predloženie)
 12.Program práce
 13.Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (rozprava)
 14.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie (rozprava)
 15.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (rozprava)
 16.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce - Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou - Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (rozprava)
 17.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (rozprava)
 18.Právo na pokojný protest a primerané použitie sily (rozprava)
 19.Veľké dravce (rozprava)
 20.Stav diskusie o budúcnosti Európy (stručná prezentácia)
 21.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (stručná prezentácia)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (164 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (56 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (80 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (23 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (281 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (85 kb)
Posledná úprava: 2. júla 2019Právne oznámenie