Indeks 
Zapisnik
PDF 272kWORD 79k
Ponedjeljak, 11. veljače 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 6.Kalendar sjednica 2020.
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Podnošenje dokumenata
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 12.Plan rada
 13.Program EU-a za borbu protiv prijevara ***I (rasprava)
 14.Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (rasprava)
 15.Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) (rezolucija) (rasprava)
 16.Provedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a - Provedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje - Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom - Provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (rasprava)
 17.Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) (rasprava)
 18.Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (rasprava)
 19.Veliki grabežljivci (rasprava)
 20.Stanje rasprave o budućnosti Europe (kratko predstavljanje)
 21.Sveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici (kratko predstavljanje)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtka 31. siječnja 2019.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:08 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je izjavio da radijski studio 1 Parlamenta u Strasbourgu odsad nosi imena dvojice novinara, Antonija Megalizzija i Bartosza Piotra Orent-Niedzielskija, koji su ubijeni tijekom terorističkog napada u Strasbourgu u prosincu prošle godine. Predsjednik je isto tako pozdravio obitelji obiju žrtava koje su bile prisutne na službenoj galeriji te je potvrdio zalaganje Parlamenta za slobodu medija.

Predsjednik se potom osvrnuo na stanje novinara koji su zatočeni u Venezueli te je u ime Parlamenta zatražio njihovo puštanje na slobodu.

Predsjednik je obavijestio Parlament o situaciji u kojoj se našla bivša zastupnica u Europskom parlamentu Feleknas Uca u Turskoj te je izjavio da će stupiti u kontakt s turskim vlastima.

Predsjednik je rekao nekoliko riječi povodom obilježavanja Dana sjećanja ("Giorno del ricordo") u Italiji, kada se odaje počast žrtvama masakra poznatih pod nazivom fojbe (jame).

Govorili su Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (predsjednik je dao pojašnjenje) i Ruža Tomašić (predsjednik je dao pojašnjenje).

Govorili su Ramón Jáuregui Atondo o stanju u Nikaragvi, (predsjednik je odgovorio da će stupiti u kontakt s nadležnim tijelima) Steven Woolfe, Gabriel Mato, kako bi se složio s riječima Ramóna Jáureguija Atondoa, Jean-Marie Cavada o riječima Stevena Woolfa, Peter van Dalen o slučaju Asije Bibi u Pakistanu (predsjednik je dao pojašnjenje) i Salvatore Cicu.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 30. i 31. siječnja 2019.


5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement, le président de la Conférence des présidents des commissions a communiqué au Président du Parlement qu'aucune objection n'avait été soulevée à l'encontre de:

- Preporuka odbora INTA o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. prosinca 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na razine geografske podjele (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- Preporuka odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU)2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja radi produljenja datumâ odgode primjene obveze poravnanja za određene ugovore o OTC izvedenicama(C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- Preporuka odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU)2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za određene vrste ugovora (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

-Preporuka odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 19. prosinca 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu datuma do kojeg ugovorne strane mogu nastaviti primjenjivati svoje postupke za upravljanje rizicima za određene ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Ako se tim preporukama u roku od 24 sata ne usprotivi dio kluba zastupnika ili određeni broj zastupnika koji dosegne traženi prag, preporuke se smatraju prihvaćenima. U suprotnom, o njima se glasuje.

Preporukama se može pristupiti na internetskim stranicama Parlamenta za vrijeme trajanje tekuće sjednice.


6. Kalendar sjednica 2020.

Na svojoj sjednici u četvrtak 7. veljače 2019. Konferencija predssjednika usvojila je kalendar plenarnih sjednica za parlamentarnu godinu 2020.

Datumi održavanja sjednica su sljedeći:

- od 13. do 16. siječnja

- 29. i 30. siječnja

- od 10. do 13. veljače

- od 9. do 12. ožujka

- od 30. ožujka do 2. travnja

- 22. i 23. travnja

- od 11. do 14. svibnja

- 3. i 4. lipnja

- od 15. do 18. lipnja

- od 6. do 9. srpnja

- od 14. do 17. rujna

- od 5. do 8. listopada

- od 19. do 22. listopada

- 11. i 12. studenoga

- od 23. do 26. studenoga

- od 14. do 17. prosinca.

Ti su datumi objavljeni na internetskim stranicama Parlamenta.

Rok za podnošenje amandmana je ponedjeljak 11. veljače 2019. navečer do 19:00.

Glasovanje će se održati u srijedu 13. veljače 2019. u 12:00 (točka 8. Zapisnika od 13.2.2019.).


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69.c Poslovnika) (daljnje postupanje)

Predsjednik je priopćio da od zastupnika ili kubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag nije primio zahtjev u vezi s odlukama o stupanju u međuinstitucijske pregovore koje su objavljene u zapisniku od srijede 30. siječnja 2019 (točka 11 zapisnika od 30.1.2019.).

Odbori PECH, IMCO, TRAN, JURI i LIBE mogli su stoga započeti pregovore nakon isteka roka utvrđenog člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu određenih pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o provedbi bilateralnih zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih trgovinskih sporazuma sklopljenih između Europske unije i trećih zemalja (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

BUDG, EMPL, CULT

- Prijedlog u vezi s imenovanjem člana Jedinstvenog sanacijskog odbora i direktora za planiranje i odluke o sanaciji (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, TRAN

2) parlamentarnih odbora

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH - Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za očuvanje i kontrolu primjenjivih na području koje regulira Organizacija za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2115/2005 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH - Izvjestitelj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Izvješće o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici (2018/2088(INI)) - ITRE - Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET - Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI - Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Ugovora o osnivanju Prometne zajednice (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN - Izvjestiteljica: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (2018/0403M(NLE)) - AFET - Izvjestitelj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Izvješće o ishodu razmatranja Odbora za predstavke tijekom 2018. godine (2018/2280(INI)) - PETI - Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Kraljevine Maroka, njegova Protokola o provedbi i razmjene pisama koja je priložena Sporazumu (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Izvješće Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja detaljnih tehničkih mjera za funkcioniranje konačnog sustava PDV-a za oporezivanje trgovine između država članica (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON - Izvjestitelj: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o analizi popratnih mjera koje je ESVD poduzeo dvije godine nakon izvješća Europskog parlamenta o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje provode treće strane (2018/2115(INI)) - AFET - Izvjestiteljica: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom (2018/2113(INI)) - AFCO - Izvjestiteljica: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Izvješće o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) (2018/0267M(NLE)) - PECH - Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj agenciji za kontrolu ribarstva (kodificirani tekst) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI - Izvjestiteljica: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o pojačanoj suradnji (2018/2112(INI)) - AFCO - Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Izvješće o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a (2018/2111(INI)) - AFCO - Izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI - Izvjestitelji: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI - Izvjestiteljica: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Izvješće o provedbi Direktive 2009/128/EZ o održivoj upotrebi pesticida (2017/2284(INI)) - ENVI - Izvjestiteljica: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Izvješće o provedbi Direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (2018/2108(INI)) - ENVI - Izvjestitelj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Izvješće koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (2018/0093M(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0048/2019)

- Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (2018/0095M(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0049/2019)

- Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom (2018/2080(INL)) - AFCO - Izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Izvješće o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (2017/2089(INI)) - AFCO - Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO - Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: David Martin (A8-0054/2019)

- Izvješće o provedbi pravnih odredbi i zajedničke izjave kojom se jamči parlamentarni nadzor nad decentraliziranim agencijama (2018/2114(INI)) - AFCO - Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Izvješće o Nacrtu uredbe Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece (preinaka) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Izvješće o provedbi Uredbe Vijeća br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza u EU-u i izvan njega (2018/2110(INI)) - AGRI - Izvjestitelj: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Izvješće o jačanju konkurentnosti unutarnjeg tržišta razvojem carinske unije Europske unije i njezina upravljanja (2018/2109(INI)) - IMCO - Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN - Izvjestitelj: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN - Izvjestiteljica: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT - Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE - Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA - Izvjestiteljica: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA - Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE - Izvjestitelj: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Izvješće o poreznom tretmanu mirovinskih proizvoda, uključujući paneuropski osobni mirovinski proizvod (2018/2002(INI)) - ECON - Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red Parlamenta (članak 128. Poslovnika):

—   O-000122/2019 koje su postavili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Upotreba kanabisa u medicinske svrhe (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 koje je postavio João Pimenta Lopes, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Nazadovanje u području prava žena i rodne ravnopravnosti u EU-u (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 koje je postavila Daniela Aiuto, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Izazovi politika i strategije za borbu protiv raka kod žena i povezanih komorbiditeta (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Prava interseksualnih osoba (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Prava interseksualnih osoba (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 koje su postavili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Europa koja štiti: Čist zrak za sve (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 koje su postavili Miroslav Mikolášik i Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Vijeću: Izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 koje su postavili Miroslav Mikolášik i Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Izmjena genoma ljudskih embrionalnih stanica (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 koje su postavili Malin Björk, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Komisiji: Budućnost popisa mjera u korist pripadnika skupine LGBTI (2019. - 2023.) (B8-0014/2019).


11. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podneseno je sljedeće dulje zastupničko pitanje sa zahtjevom za pisani odgovor i raspravu (članak 130.b Poslovnika):

—   (G-000008/2018) koje su postavili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică i Dan Nica, Komisiji (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku): VP/HR - Nedavne terorističke aktivnosti Irana u EU-u (B8-0013/2019).


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od veljače 2019 (PE 634.303/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Ponedjeljak

Zahtjev Kluba S&D da se pitanje za usmeni odgovor na temu "Veliki grabežljivci" (točka 125 Zapisnika) pretvori u izjavu Komisije. Rasprava će se zaključiti podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati na prvoj plenarnoj sjednici u ožujku 2019.

Govorila je Maria Noichl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (162 za, 132 protiv, 7 suzdržanih) odobrio zahtjev.

Utorak

Zahtjev klubova S&D i Verts/ALE da se u dnevni red uvrsti pitanje za usmeni odgovor upućeno Komisiji na temu "Budućnost niza mjera pripadnika skupine LGBTI (2019. 2023.)", koje bi bilo dio zajedničke rasprave na temu "prava pripadnika skupine LGBTI" s pitanjem za usmeni odgovor na temu "Prava interseksualnih osoba" (točka 126. zapisnika). Raprava o novom pitanju za usmeni odgovor zaključit će se podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorila je Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Parlament je pomeničnim glasovanjem (164 za, 118 protiv, 11 uzdržanih) odobrio zahtjev.

Utvrđeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

Prijedlozi rezolucija: utorak 12. veljače 2019. u 12:00.
Amandmani na prijedloge rezolucije i zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda 13. veljače 2019. u 12:00.
Amandmani na prijedloge zajedničke rezolucije: srijeda 13. veljače 2019. u 13:00.
Zahtjevi za odvojeno glasovanje i zahtjevi za glasovanje po dijelovima: srijeda 13. veljače 2019. u 19:00.

Srijeda

Zahtjev Kluba S&D da se kao prva točka dnevnog reda u dijelu sjednice koji započinje u srijedu u 18:00 i završava u 24:00 uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku na temu "Budućnost Sporazuma o nuklearnim bojnim glavama srednjeg dometa i učinak na EU". Raprava će biti zaključena podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorila je Clare Moody, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi obrazložila zahtjev.

Parlament je odobrio zahtjev.

Utvrđeni su sljedeći rokovi za podnošenje dokumenata:

Prijedlozi rezolucija: utorak 12. veljače 2019. u 12:00.
Amandmani na prijedloge rezolucije i zajedničke prijedloge rezolucije: srijeda 13. veljače 2019. u 12:00.
Amandmani na prijedloge zajedničke rezolucije: srijeda 13. veljače 2019. u 13:00.
Zahtjevi za odvojeno glasovanje i zahtjevi za glasovanje po dijelovima: srijeda 13. veljače 2019. u 19:00.

Zahtjev Kluba S&D da se rasprava o izvješću Robertsa Zīlea na temu "Zajednička pravila za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima" odgodi na jednu od narednih sjednica (A8-0032/2019) (točka 106. Zapisnika).

Govorili su Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev , i Peter van Dalen, koji je izrazio protivljenje tom zahtjevu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (118 za, 147 protiv, 25 suzdržanih) odbio zahtjev.

Govorile su Lucy Anderson i Kathleen Van Brempt kako bi zatražile produljenje roka za podnošenje dokumenata.

Predsjednik je utvrdio sljedeći rok za podnošenje amandmana: utorak 12. veljače 2019. u 13:00.

Zahtjev Kluba PPE da se u poslijepodnevni ili večernji dio sjednice uvrste izjave Vijeća i Komisije na temu "Sigurnosne prijetnje povezane s porastom kineske tehnološke prisutnosti u EU-u i moguće mjere na razini EU-a za njihovo smanjivanje". Raprava će biti zaključena podnošenjem prijedloga rezolucije, o kojima će se glasovati na prvoj plenarnoj sjednici u ožujku 2019.

Govorili su Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, i Bruno Gollnisch, koji je izrazio protivljenje zahtjevu.

Parlament je odobrio zahtjev.

Četvrtak

Zahtjev Kluba ALDE da se izmijeni naziv rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokraciji i vladavini prava "Stanje u Čečeniji i slučaj Ojuba Titijeva" (točka 119. Zapisnika) u "Stanje u Čečeniji", čime bi se izbrisao dio u kojemu se spominje "slučaj Ojuba Titijeva".

Govorili su Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je obrazložila zahtjev, i Cristian Dan Preda, koji je izrazio protivljenje zahtjevu.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (91 za, 144 protiv, 17 suzdržanih) odbio zahtjev.

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik


13. Program EU-a za borbu protiv prijevara ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara [2018/0211(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Ingeborg Gräßle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici i Notis Marias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Karmenu Vella i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 12.2.2019..


14. Višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mike Hookem, nezavisni zastupnik, Seán Kelly i James Nicholson.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorili su Karmenu Vella i Alain Cadec.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika od 12.2.2019..


15. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) *** - Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Côte d’Ivoirea i EU-a (2018.–2024.) (rezolucija) (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018.–2024.) [2018/0267(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0030/2019)

Izvješće o Prijedlogu nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Côte d’Ivoirea (2018. – 2024.) [2018/0267M(NLE)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira predstavio je preporuku i izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Corbett, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ricardo Serrão Santos i Jarosław Wałęsa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias.

Govorili su Karmenu Vella i João Ferreira.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika od 12.2.2019. i točka 9.2 zapisnika od 12.2.2019..


16. Provedba odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a - Provedba odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje - Provedba odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom - Provedba Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a (rasprava)

Izvješće o provedbi odredbi Ugovora u vezi s građanstvom EU-a [2018/2111(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Izvješće o provedbi odredaba Ugovora u pogledu pojačane suradnje [2018/2112(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Izvješće o provedbi odredbi Ugovora o ovlastima Parlamenta za politički nadzor nad Komisijom [2018/2113(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Izvješće o provedbi Povelje Europske unije o temeljnim pravima u institucijskom okviru EU-a [2017/2089(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestiteljica: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso i Barbara Spinelli predstavili su izvješće.

PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik


Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su Eduard Kukan (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Martina Anderson (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Angelika Mlinar (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), Notis Marias (izvjestitelj za mišljenje Odbora PETI), Josep-Maria Terricabras (izvjestitelj za mišljenje odboraPETI), Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pedro Silva Pereira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Pascal Durand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni i Ramón Jáuregui Atondo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso i Barbara Spinelli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika od 12.2.2019., točka 9.16 zapisnika od 12.2.2019., točka 9.17 zapisnika od 12.2.2019. i točka 9.18 zapisnika od 12.2.2019..


17. Propisi i opći uvjeti kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) (rasprava)

Izvješće o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom [2018/2080(INL)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su Margrete Auken (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), György Schöpflin, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Virginie Rozière.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Caterina Chinnici.

Govorili su Frans Timmermans i Paulo Rangel (izvjestitelj).

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika od 12.2.2019..


18. Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (rasprava)

Izjava Komisije: Pravo na mirno prosvjedovanje i razmjerna primjena sile (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Renaud Muselier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sylvia-Yvonne Kaufmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marek Jurek, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Yannick Jadot, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Florian Philippot, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár i Barbara Spinelli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel i Notis Marias.

Govorio je Karmenu Vella.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika od 14.2.2019..


19. Veliki grabežljivci (rasprava)

Izjava Komisije: Veliki grabežljivci (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su Esther Herranz García, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Annie Schreijer-Pierik.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su Paolo De Castro, Franc Bogovič i Herbert Dorfmann.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Notis Marias.

Govorio je Karmenu Vella.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


20. Stanje rasprave o budućnosti Europe (kratko predstavljanje)

Izvješće o stanju rasprave o budućnosti Europe [2018/2094(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira i Georgios Epitideios.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika od 13.2.2019..


21. Sveobuhvatna europska industrijska politika o umjetnoj inteligenciji i robotici (kratko predstavljanje)

Izvješće o sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici [2018/2088(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal i João Ferreira.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 9.20 zapisnika od 12.2.2019..


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy i Dobromir Sośnierz.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 634.303/OJMA).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:16 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Posljednje ažuriranje: 2. srpnja 2019.Pravna napomena