Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2284(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0045/2019

Ingivna texter :

A8-0045/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0082

Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Hållbar användning av bekämpningsmedel (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel [2017/2284(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Giancarlo Scottà för ENF-gruppen, Norbert Lins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană och Franc Bogovič.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.21 i protokollet av den 12.2.2019.

Senaste uppdatering: 5 augusti 2019Rättsligt meddelande