Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2108(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0046/2019

Ingivna texter :

A8-0046/2019

Debatter :

PV 12/02/2019 - 6
CRE 12/02/2019 - 6

Omröstningar :

PV 12/02/2019 - 9.22
CRE 12/02/2019 - 9.22
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0083

Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård [2018/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont och Seán Kelly.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Ivo Belet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.22 i protokollet av den 12.2.2019.

Senaste uppdatering: 5 augusti 2019Rättsligt meddelande